+370 5 2310637

Lietuvos sporto

federacijų sąjunga

Projekto YIAP partnerių susitikimas bei Jaunimo atstovų mokymai Lisabonoje (Portugalija)
2023-02-15

2023 m. vasario 13–14 d. įvyko projekto YIAP partnerių susitikimas bei vasario 9–15 d. įvyko Jaunimo atstovų mokymai Lisabonoje (Portugalija).

Šešias dienas Lisabonoje trukusių programos mokymų metu 36 jaunieji lyderiai iš 12 Europos valstybių įsitraukė į projektų valdymo, planavimo, komunikacijos, sporto vertybių, kilnaus sportinio elgesio, lyderystės, sąžiningumo, skaidrumo, lygybės bei kitų temų teorinius ir praktinius užsiėmimus.

Dalis programos kursų buvo skirta ateities veikloms, kurias jaunieji dalyviai įgyvendins savo valstybių bendruomenėse.

Programos mokymų metu buvo išbandytas mokymo priemonių rinkinys, kuriamas remiantis projekto partnerių patirtimi ir gerąja praktika. Šio rinkinio tikslas – suteikti sporto organizacijoms išteklių, skirtų patobulinti žinias apie jaunųjų savanorių ir sportininkų koordinavimą bei jų iniciatyvas, stiprinti sąžiningumo kultūrą organizacijose ir už jos ribų.

Mokymuose Lietuvai atstovavo trys merginos ir trys vaikinai.

LSFS socialinis partneris šiame projekte yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

LTOK pranešimas: https://www.ltok.lt/ltok-atstovai-dalyvavo-jaunimo-saziningumo-ambasadoriu-programos-mokymuose-portugalijoje/

Be Jaunimo mokymų Lisabonoje įvyko ir trečiasis partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo vertinama sukurta Jaunimo mokymų programa, analizuojamos tolimesnės programos vystymo galimybės nacionaliniu mastu, aptarti tolimesni darbai ir pasidalinta užduotimis.

Apie projektą.

Projekto pavadinimas: Young Integrity Ambassadors Program – YIAP.

Projekto tikslas: Ugdyti jaunimo socialinius įgūdžius, sukurti sąlygas jaunimui tapti sportinio sąžiningumo bei įtraukties ambasadoriais savo valstybėse.

Projekto partneriai:

  • Riksidrottsförbundet (RF), Sweden.
  • Confederação do Desporto de Portugal (PSC), Portugal.
  • ENGSO, Sweden.
  • EUSA Institute, Slovenia.
  • Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS), Lithuania.
  • Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (OPES), Italy.
  • RF-SISU Småland, Sweden.
  • Special Olympics Europe Eurasia Foundation, Ireland.

LSFS socialinis partneris šiame projekte yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

Projekto laikotarpis: 2022.05.01–2024.05.01 (24 mėnesiai).

Daugiau informacijos: https://www.engso-education.eu/youth-integrity-ambassadors-programme/

Projektas yra dalinai finansuojamas ES.